Furcifer pardalis - základní informce k chovu

Furcifer pardalis - základní informce k chovu

 
Osvětlení
 
1.UVB
2.Plné spektrum
3.Výhřev
 
Jako zdroj UVB záření se nejčastěji používají trubice T5, kompaktní žárovky, výbojky.
Trubice T5 společně s kompaktní žárovkou volíme s nižším výdejem UVB záření . V případě trubic se nejčastěji používají Arcadia T5 2,4 až 6% UVB . Skvělou volbou u kompaktních žárovek je Holandská značka Reptech s označením Tropical UVB 5.0, s výdejem UVB záření je na tom podobně jako trubice Arcadia 6% UVB.
Nejvýkonnější ze zdrojů UVB jsou výbojky. Hodí se spíše do velkých, vysokých terárii. V případě nedodržení minimální vzdálenosti u výbojek, se můžou u chameleona projevovat zdravotní potíže. Pro všechny zdroje UV je potřeba dodržovat minimální doporučenou vzdálenost předepsanou výrobcem.
 
Plné spektrum je vlastně sluneční světlo, které je pro chameleony stejně důležité jako UVB . Nejoblíbenějsí zdroje plného spektra jsou trubice T5 Nasli . S tímto typem trubic se můžete setkat například v ordinacích, nemocnicích, ve školách a všude tam , kde je potřeba dostatek přirozeného denního světla .
 
Pro výhřev se nejčastěji používají halogenové žárovky 20 – 35W SUNMIMI od Lucky Reptile nebo klasické bodové mléčné žárovky s vláknem , např. Arcadia Basking Solar – FloodLight.
 
 
 
   
 
Teplota a vlhkost
 
 
Chameleon pardálí miluje teplo ale čeho je moc, toho je příliš. Dlouhodobě vysoké teploty u starších jedinců skutečně zkracují délku života. Pokud se budeme řídit přirozeným cyklem života F. pardalis tak musíme začít od začátku – vylíhnutí.
Mláďata ke správnému růstu potřebují teploty vyšší. V prvních dnech života je nezbytně nutné držet u mláďat teploty minimálně 24-25°C. Líhneme je na 25-27°C , je tedy pochopitelné, že nižší teploty pro mláďata budou jakousi stopkou ve vývoji. V ideálním případe u čerstvě vylíhnutých mláďat držíme 25-26°C a vlhkost 50-70°C . Mláďata , která mají příliš nízké teploty, nerostou, špatně přijímají potravu, jsou tmavá, neaktivní. Naopak příliš vysoké teploty dlouhodobě nad 28°C jsou pro tak malé chameleony vysilující a při nedostatku tekutin v krátkém čase můžou způsobit poškození organismu. U mláďat je nutné porosení ubikace i několikrát za den. Čím vyšší teplota , tím více dodáváme vodu a potravu. F. pardalis dospívá za velmi krátkou dobu. Na Madagaskaru během jednoho roku musí stihnout vývoj ve vajíčku ( 5-6 měsíců ), vyrůst do pohlavní dospělosti ( 5-6 měsíců ), rozmnožit se, aby zajistil další generaci neboť v mnoha případech se dospělí chameleoni nedožijí další sezony, způsobené nedostatkem srážek a potravy. Především samice jsou velmi zatížené snůškou a urputným hrabáním v tvrdé zemi, aby mohli uložit do země to nejcennější, zachovaní svého druhu.
 Když se nad tím zamyslíme, je to vlastně celkem smutný život, půl roku se chameleoni líhnou , půl roku rostou a po rozmnožování hynou. Samci jsou na tom o poznání lépe, není výjimkou , když se dožijí dvou ale i tří sezón.
 Pokud se tedy máme aspoň přibližně řídit teplotami, které na Madagaskaru panují držíme u mláďat od vylíhnutí 25-27°C , když už jsou chameleoni pohlavně dospělí, teploty držíme 26-29°C s lokálním výhřevem až na 35°C, vlhkost 50-70°C. Tyto vysoké teploty držíme i v období rozmnožování, které většinou nastává mezi 5-7 měsícem života a také během období gravidity u samic.
 S poklesem teplot přicházíme, když chameleoni dosáhnou 10-12 měsíce. Pokud samice budeme držet neustále při vysokých teplotách , budou klast vajíčka pravidelně po zhruba 45ti dnech. Od jednoho páření bývá několik oplozených snůšek. Teploty během zimního odpočinku držíme na 20-24°C , noční pokles není podmínkou ale nic se nestane , když teploty budou klesat až na 16°C. Nízké teploty u dospělých zvířat držíme 2-3 měsíce. Jestliže je chameleón v dobré zdravotní kondici vydrží při nízkých teplotách i déle. V toto období chameleoni méně pijí, nepřijímají tolik potravy, nejsou aktivní a nevylučují tak často , jako tomu je v teplém období.